NOVINKY


Krokové motory z preferované řady Silver line

SX17-1005LQCEF, SX23-1414, SX24-3341, SX34-5010

Tyto motory dosahují mimořádné hodnoty momentu motoru v poměru k velikosti motoru při nízké indukčnosti a nízkém momentu setrvačnosti rotoru.

Nízký moment setrvačnosti rotoru v poměru k momentu motoru umožňuje dosažení vyšších zrychlení v aplikaci (méně momentu je třeba na rozběh a brzdění rotoru).

Nízká indukčnost znamená pomalejší pokles momentu motoru s kmitočtem.

Vzhledem k možnosti použití v širokém spektru aplikací je výhodou těchto motorů i cena, která je výhodnější než u standardních motorů.

 

SX17-1005LQCEF

Statický moment 0,52 Nm; příruba NEMA17; délka 40 mm; ploška na hřídeli; 4 flexibilní vývody s délkou 740 mm, na konci vývodů konektor - 2.54 mm Crimp Connector 1x4-Pin for Header Pins.

Tento motor splňuje požadavky 3D tiskárny RepRap MendelPrusa pro osy i extruder a je pro 3D tisk používán.

K dispozici je také typ:

SX17-1005VLQCEF - statický moment 0,52 Nm; ploška na hřídeli; 4 flexibilní vývody s délkou 1000 mm, na konci vývodů konektor - 2.54 mm Crimp Connector 1x4-Pin for Header Pins.

 

SX23-1414

Dosahuje statického momentu 1,4 Nm při délce pouze 54 mm. Běžná délka "krátkých" motorů NEMA23 je 54 a 56 mm, SX23-1414 dosahuje nejvyššího momentu dostupného v této kategorii.

 

SX24-2341

Pro aplikace, kde již nestačí moment motoru SX23-1414, je možno použít motor SX24-2341 se statickým momentem 4,1 Nm.

Příruba NEMA24, tělo motoru mírně větší 60 x 60 mm namísto 57 x 57 mm u NEMA23, nicméně uchycovací otvory i osazení příruby stejné jako u NEMA23, je tedy možné použít namísto motorů NEMA23 při potřebě vyššího momentu.

 

SX34-5010

Motor v přírubě NEMA34 s délkou 115 mm dosahuje vyššího statického momentu než běžné motory s délkou 118 a 126 mm při velmi nízké indukčnosti.

 

 

Řada SX krokových motorů 1/2018

Lineární vedení Kuroda


logo
Areál VÚ Běchovice 547, 190 11 Praha 9
e-mail: ve@microcon.cz